Vodder Sogns Lokalråds generalforsamling 29.09.2020

Vodder Sogns Lokalråd indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00 i

Cafe Gammelby
Gammelbyvej 2, Birkelev
6780 Skærbæk

Pga. COVID-19 situationen har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen tidligere – men bestyrelsen håber at smittespredningen ikke eskalerer og gør det muligt at afholde generalforsamlingen i denne måned.

Dagsordenen for generalforsamlingen er iht. vedtægterne, som findes i dette link.

Til orientering har den nuværende bestyrelse besluttet sig for at trække sig og give plads til nye kræfter. Den gamle bestyrelse står selvfølgelig til rådighed, hvis der er brug for relevante oplysninger.

Eftersom at der ikke har været så mange aktiviteter i det forgangne år i foreningens regi, har bestyrelsen besluttet at det er medlemmerne, som var medlemmer sidste år, som har stemmeret.

Evt. nye medlemmer har mulighed for at have stemmeret og også stille op til bestyrelsen, hvis de indbetaler medlemskab på 200 kr. senest den 25. september 2020 på konto nr. 9839 189464.

Af hensyn til Corona situationen og de nødvendige forholdsregler i den sammenhæng, er det vigtigt at tilmelde sig generalforsamlingen forinden. Det gøres ved at sende en e-mail til voddersogn@gmail.com senest 27. september 2020.

Eventuelle spørgsmål besvares ved kontakt til formand Merethe Juul på tlf. 20285668.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vodder Sogns Lokalråd
Merethe Juul, formand
Bent Richard Rasmussen, næstformand
Jan Jakobsen, kasserer
Bent Hansen, menig medlem

Ævle Bævle nr. 2 2017 er udgivet og kalenderen opdateret

Ævle Bævle nr. 2 2017 er færdig og bliver uddelt i løbet af den kommende uge. Indtil da, kan bladet læses i dette link

Bemærk deadline til næste udgave er den 15. maj 2017.

Aktivitetskalenderen
Aktivitetskalenderen for lokalsamfundet har igennem længere tid været registreret på facebook – men vi har fundet ud af at det ikke længere er muligt for personer, som ikke er på facebook at se kalenderen dér. Derfor findes kalender nu i dette link.

Ævle Bævle nr. 1 2017 er udkommet

Efter lang tid uden Ævle Bævle, har vi nu fundet en ny redaktør i bestyrelsen i Vodder Sogns Lokalråd, hvilket vi er glade for.

Maria Nymark står for redaktionen af bladet, som vil komme noget mere jævnligt ud end tidligere, så det er vigtigt at overholde deadline til bladet.

Den første udgave i 2017 er distribueret til alle husstande i lokalsamfundet og kan også læses i dette link

Bemærk deadline til næste udgave (findes også i linket).

Lysfest og Fællesspisning 31. januar 2016

KyndelmisseFællesspisning søndag 31. januar 2016 kl. 12.00
Så er det tid til et lille fællesspisning arrangement. Det foregår søndag den 31. januar kl. 12.00 i Vodder IdrætsCenter, Sportsvej 3, 6780 Skærbæk

Pris: Voksne 50 kr.  – Børn 25 kr.

Tilmelding og betaling hos Let-køb Frifelt, Hedebovej 2, Frifelt senest 29.01.2016.

Yderligere information fås ved henvendelse til Merethe Juul Thysen tlf. 20285668 eller Sanne Møller tlf. 61756852.

Lysfest kl. 10.30
Inden fællesspisningen er der kyndelmisse gudstjenesten i Vodder Kirke kl .10.30.

Vidste du ?
Kyndelmisse falder hvert år den 2. februar. Kyndelmisse er en fordanskning af det latinske candalarum misa, der betyder lysenes messe. Det er en katolsk højtid, som man blev ved med at fejre i Danmark til længe efter, dagen blev afskaffet som fridag i 1770.

Historisk set er kyndelmisse blevet markeret som dagen, hvor halvdelen af vinterhalvåret mellem den 1. november og den 1. maj er gået. Men kirkeligt set er det dagen for Marias renselse, hvor hun tog den 40 dage gamle Jesus med i det jødiske tempel. Ifølge Bibelen ser den gamle mand Simeon ham her og kalder ham ”et lys til åbenbaring for hedninge”.

I den katolske kirke bliver kyndelmissen fejret med lysprocessioner, hvor man indvier alle de lys, som skal bruges i kirken i løbet af året 

Jagtgudstjeneste med sandblæserne og gule ærter

gule-aerter-600x200Ved gudstjenesten søndag den 15. november 2015 kl. 19.00 delt

Gudstjenesten foregår i Brøns Kirke, Hovedgaden 3, Brøns. ager Sandblæserne samt lokale jagtforeninger. 

Efter gudstjenesten serveres der gule ærter 

Se sandblæserne ved jagtgudstjenesten i Mjolden Kirke i 2014:

Til orientering er der ingen gudstjeneste i Vodder Kirke den dag.

 

Ævle Bævle nr. 2 2015

Aevle Baevle Nr. 2 2015 FORSIDESå er Ævle Bævle nr. 2 2015 blevet trykt og bliver delt ud de næste par dage. 

Bemærk, der er et nyt initiativ den 1. december – julefrokost og kryddersnaps.

Hvis du trykker på billedet, kan du downloade bladet som pdf-fil 🙂