januar 2013

Vodder Sogns Menighedsråds sammensætning

Vodder Sogns menighedsråd består af følgende borgere: Formand John Kousgaard, Sønderhedevej 48, Gånsager, 6780 Skærbæk Næstformand Niels Kristian Pedersen, Kærmarksvej 27, Birkelev, 6780 Skærbæk Kirkeværge/kasserer

Læs mere

Loppemarked i Frifelt

Efter at loppemarkedet stoppede for ca. et år siden pga. at vi ikke kunne fortsætte i den lånte hal, så er det atter startet op

Læs mere