Beretning

Beretning for Vodder Idrætscenter 2008

1. Året der gik i Vodder Idrætscenter 2008.
2. Udlejning og overordnet økonomi.
3. Nye investeringer/tiltag i 2009.
4. Tak til brugere af centret og bestyrelse.

2008 startede med messe 23.-24.februar. Der var 25 udstillere som kom fra lokalområdet. Derudover var der udstillere fra Ribe, Bredebro og Åbenrå. Messen gav et overskud på 30000 kr. Der var indtægter ved standleje, tombola og entre. Vi havde udgifter på 50000 kr. som fordeler sig på annoncering,underholdning og tombola. Overskuddet på messen er faktiskmindre i 2008 end i de øvrige år. Vi prøver hele tiden at rette vore priser til, men må erkende at udgifter til annoncering og underholdning har været større denne gang. Annoncering til 11.000 kr. kan man nok ikke pille ved, men børneunderholdning til 32.000 kr. bliver vi nødt til at forholde os kritiske til næste gang.

Der var adskillige nye udstillere denne gang som meldte positivt tilbage, dog ønskede nogle mere plads på standende næste gang. Messen er for Idrætscentret et godt udstillingsvindue. Vi har over 500 betalende gæster. Det lyder måske ikke af så meget, når de har 5000 til Toyota-messen. Vi tror at messen for mange er en anledning til ikke bare at se udstillingen, men også at få snakken hen over kaffebordet i cafeen.

Messen kører ikke af sig selv og foruden 2 bestyrelsesmedlemmer bestod messeudvalget af Niels Christian Winum, Kåre Mortensen og Olga Schmidt. Der skal lyde en stor tak til dem. De har været med flere gange så de ved lige hvad de skal lave.

Foråret 2008 bød på gymnastikopvisning, generalforsamlinger og besøg fra Danmarkssamfundet i maj måned. Der var et par konfirmationer i caféen og i juli måned havde DGI gymnastikskole.

Sæsonen 2008-2009 startede op i september. Hallen er som sædvanlig godt udlejet om aftenen og om dagen bliver den fyldt op af skole, dagpleje, børnehave og legestue. Vi har ingen udlejning af hallen til gymnastik søndag aften, da det tit udløste en søndagsrengøring når hallen havde været udlejet lørdag aften. Til gengæld har vi for at der kan være flere hold i hallen forlænget skinnerne i loftet, så at vi med nettet kan dele hallen i to.
Centret blev hen over efteråret desuden brugt til DGI-kurser, gyseraften, juletræsfest og julefrokost.

Til økonomien bidrager foruden den gode udlejning også der har været messe. Men også solariet giver en stabil indtjening. Vi har ikke ingen investeringer lavet i 2008, da reparation af springgrav var en stor mundfuld i 2007. Opvarmning af hallen er en stor udgiftspost og det er lykkedes os at nedbringe varmeforbruget med 8000 kwh i 2008. Det svarer til en besparelse på 8% i forhold til til 2007. Vi har i 2009 budgettet hævet indtjeningen på den private udlejning af hal og cafe. Vi kan allerede nu se en øget udlejning til private arrangementer, så vi tror at det er de rigtige tal vi har lagt ind.

Vi har i bestyrelsen planlagt at bygge et nyt depot og lave fitnessrum i det gamle depot. Derfor har vi i budgettet sat flere penge af til investeringer og vedligehold. Vi vil efter kaffen vise tegninger og økonomi omkring udbygningen.

Der er fra flere sider bl. a. fra skolen spurgt til om Idrætscentret kan gøre noget ved det store problem med for høj temperatur i cafeen i forår-og sommerperioden. Vi har derfor undersøgt hvad der kunne gøres. Vi har snakket om møller i loftet, solfilm på vinduer i taget. Men vi har besluttet at installere air-condition i cafeen. Varmeproblemet er så ekstremt at vi mener at air-condition er det eneste som rigtig vil hjælpe. Anlægget koster 18.000 kr. incl. installation. Pengene vil vi finde på den fælleskonto som vi har sammen med Vodder Skole og Frifelt Sportsforening.

Budgettet balancerer på et lille plus for 2009. Det viser hvor svært det er trods rigtig god udlejning at få økonomien til at hænge sammen. Vodder Sogns Lokalråd arbejder med at etablere en klub for store børn. Vi håber at kan startes op da det vil betyde yderligere indtjening i café- og hobbylokale.
Det var lidt overordnet omkring økonomi og et kig ind i 2009. De enkelte posteringer omkring regnskabet kommer kasseren ind på.

Til slut vil vi fra bestyrelsen gerne takke alle frivillige hjælpere i cafeen.
Tak til Frifelt Sportsforening, DGI, Renbæk, Vodder Sogns Lokalråd og dagplejens brug af Vodder Idrætscenter. Jeres faste timer gør at vi tør lægge et budget et år frem i tiden. Tak til alle private brugere af hal og café. Tak til Vodder Skole og dens rengøringspersonale. Vi får udefra ros for at der altid er rent og pænt over det
hele, når der holdes arrangementer. Denne ros vil jeg give videre til Danny og hans piger. Tak til købmændene for faste leverancer af varer til caféen med priser på. Det er en stor hjælp for dem som står i caféen.

Til slut tak til bestyrelsen…

v/formand Peter Gad Thysen

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.