Spring til indhold

Vodder Sogn

- et godt sted at bo, leve og arbejde…

Alletiders jubilæumsfest på Vodder Skole den 1. maj 2009

Sikke dog en forrygende fest der var hele dagen i anledning af Vodder Skoles 50 års jubilæum den 1. maj. Alletiders fest med mange interessante indlæg omkring skolens positive udvikling de sidste 50 år og om hvad der forventes i fremtiden omkring skolens udvikling.

Om morgenen startede skoleleder Gia Schultz med at byde alle velkomne og fortælle om hvordan det var at gå i skole for 50 år siden. Om den respekt havde dengang. Dengang havde børn respekt for læreren og turde ikke sige noget. Derefter blev der sunget morgensang under ledelse af Niels Christian Winum. Nogle forældre, gamle elever, skolebestyrelsesmedlemmer og ansatte deltog i festlighederne fra morgenstunden af. Som det var i gamle dage – så blev der startet med at synge “I østen stiger solen op”. I starten var der ikke mange af børnene, som sang med – men efterhånden som morgensangene blev mere tidssvarende – ja, så kunne børnestemmerne høres i hele idrætscenteret.

Efter morgensang blev der serveret fødselsdagskage til alle fremmødte og tryllekunstneren Anton Niemann viste en flot forestilling sammen med de fantastiske cirkusartister i skolegården. Og på plænen imellem skolen og Vodder Idrætscenter var der opstillet hoppeborge, som blev flittigt benyttet hele dagen. Vejret var fantastisk – så det blev en rigtig god dag.

Og ikke mindst – så kom nogle af skolens fremtidige elever også forbi og så hvad der skete.

Efter forestillingen, hvor både børn og voksne deltog, blev der holdt nogle officielle taler ved skolebestyrelsesformand Helene Gad, formand for børn- og ungeudvalget i Tønder Kommune Kirsten Rasmussen og formand for Vodder Sogns Lokalråd, Merethe Juul Thysen. Helene Gad var meget glad for den store opbakning der er ifm. arbejdet med skolen – både fra forældre, ansatte og resten af skolebestyrelsen. Kirsten Rasmussen ønskede skolen tillykke med fødselsdagen og overrakte en gave fra børn- og ungeudvalget. Det er spændende hvad der kommer til at ske i fremtiden ifm. en eventuel sammenlægning med skolen i nabokommunen – Roager Skole. Merethe Juul Thysen ytrede at hun er glad for at der findes en så velfungerende skole i lokalsamfundet. Skolen er – ligesom købmanden, børnehaven, foreningslivet og de erhvervsdrivende i lokalsamfundet – meget vigtig for den fortsatte udvikling og hun håber at der vil blive fundet en positiv løsning ifm. et samarbejde med Roager skole. Derudover ville hun opfordre de unge kræfter i sognet til at føde nogle flere børn – idet det jo må konstateres at børnetallet ikke er stigende som det ser ud for tiden. Tværtimod – så er det dalenede – som i mange andre lokalsamfund, og det er vigtigt at vi gør noget for at bibeholde Vodder Skole. 

I fortællercaféen fortalte Martin Skovby om hvordan det er at gå på skolen nu, Ove Møller fortalte om hvordan det var at gå på skolen tilbage i 70’erne og Marian Gram fortalte om hvordan det var at gå på skolen i 80’erne. Nogle spændende beretninger, som mange lyttede til. Og ikke mindst – så var der nogle børn som fik travlt med at finde den hemmelige lem, som Marian fortalte om.

Om aftenen deltog mere end 250 borgere i den store fødselsdagsfest. Der kom såvel nuværende som gamle elever til arrangementet. Skolen fik mange gaver og gavelisten kan ses på skolens hjemmeside www.vodder-skole.dk

Billeder fra dagens arrangement kan ses på Vodder Skoles hjemmeside samt nedenfor

(vil være tilgængelig snarest muilgt)

Share on facebook
Del på Facebook