Spring til indhold

Vodder Sogn

- et godt sted at bo, leve og arbejde…

Borgerne vil gerne have at Vodder Skole skal bestå

Men dette ikke for enhver pris. Tid er nok løsningen for at der kan findes en løsning til glæde for den trængte økonomi i Tønder Kommune som for borgerne i området. Og mange borgere er enige om at den løsning, som Tønder Kommune har udmeldt ikke er den rigtige løsning. Så Vodder Sogns Lokalråd vil gerne bede om en udsættelse af den beslutning, som Tønder Kommune har taget om lukning af Vodder Skole i 2011.

Steffen Damsgaard, formand fra Landdistrikternes Fællesråd startede borgermødet i Vodder Idrætscenter med et oplæg om hvad betydningen har for udviklingen i landdistrikterne har med de udmeldte lukninger af 8 skoler – herunder bl.a. Vodder Skole. Steffen ytrede bl.a. at det er en massakre at man er i gang med at lukke flere hundrede skoler rundt i landet, dette bl.a. fordi de basale rammevilkår har stor betydning for bosætningen på landet – herunder bl.a. skolerne, infrastrukturen m.m. Hvis man lukker en skole er det ikke ensbetydende at man opnår en bosætning i området. Men Steffen er enig i at fagligheden skal være i orden – og pointerede at man som lokalpolitiker godt må tænke helhedsorienteret.

Efter Steffens oplæg fremlagde formanden for skolebestyrelsen den information, som skolebestyrelserne havde fået den 20. september. Derudover fortalte Helene Gad at skolebestyrelsen jo har arbejdet på at etablere et samarbejde med Skærbæk Kommuneskole uden at komme ind på i detaljer om hvad dette samarbejde i detaljer skulle omfatte.

Med lukning af Vodder Skole betyder det jo ikke kun at skolen bliver lukket, som det også blev ytret af Steffen Damsgaard og som det er blevet ytret af flere professorer indenfor landdistriktsudvikling og ikke mindst er blevet offentliggjort i en rapport, som Tønder Kommune har deltaget i. Rapporten ”Tilflyttere til yderområder: forandring, integration og strategier” er udgivet af Statens Byggeforskningsinstitut ved Aalborg Universitet og kan læses i linket nedenfor.

Det er nok rigtigt at børnetallene og ikke mindst fødselstallene er dalene og det har vi i Vodder Sogn været opmærksomme på i nogle åringer, og som det ser ud p.t. så vil der i 2014 være 82 børn i alderen 5-12 år og i 2015 være tallet være på 74 børn iht. tallene i Danmarks Statistik (forudsat at de nuværende borgere bliver boende). Men hvis de basale faciliteter ikke er tilstede, så risikerer lokalsamfundet at børnetallet vil blive endnu mindre pga. bl.a. fraflytninger fra området.

Næsten 150 borgere – unge som gamle, erhvervsdrivende og ikke mindst forældre med skolesøgende børn deltog i borgermødet i Vodder Idrætscenter mandag den 27. september. En flot opbakning, som Vodder Sogns Lokalråd er meget taknemmelige for. Specielt er lokalrådet også taknemmelige for de tilbagemeldinger, som flere borgere havde afleveret. Vi ved jo, at der findes borgere, som ikke altid ønsker at ytre sig i en større forsamling, det har de så haft mulighed for på det spørgeskema, som vi gav dem.

Mange af udmeldinger der kom, viste også at der er behov for at der findes mindre enheder end skoler med over 500 børn. Flere forældre kunne komme med eksempler på at deres børn havde gået i en større skole tidligere – inden de er flyttet til Vodder Sogn. Og at de ikke havde haft en god skolegang på den større skole men fundet netop det, som de havde brug for på Vodder Skole og havde lært mere på Vodder Skole end på den større skole.

Der er flere borgere, som er enige i at det har store betydninger for lokalsamfundet at det er vigtigt at bevare skolen i lokalsamfundet – men ikke for enhver pris.

Privatskole i Vodder ?
Ud fra det der blev ytret på mødet og ikke mindst de ytringer, som borgerne er kommet ifm. udfyldelsen af skemaet, så er der mange som er interesseret i at der bliver fundet en løsning for at Vodder Skole skal bestå men som en filial af en anden skole. En lille del af borgerne havde interesse i at Vodder Skole skulle fortsætte som en filial til Skærbæk Kommuneskole, som skolebestyrelsen på Vodder Skole arbejder for. Men en større del syntes at det kunne være en løsning Vodder Skole kunne blive en afdeling af en privat skole evt. med Skærbæk Realskole. Så det er den overordnede konklusion, hvis der ikke findes en løsning i samarbejde med Skærbæk Kommuneskole

Kan borgerne løfte en sådan opgave ?
Ja, det er der flere borgere som ytrede under mødet og som også har meldt tilbage om at de kan. Borgerne har jo tidligere vist at de kan løfte private og frivillige opgaver – her kan bl.a. nævnes

  • bygningen af Vodder Idrætscenter http://vodder-ic.dk/, som blev åbnet i 2000 og som for øvrigt mister ca. 60-65.000 kr. i indtægt pr. år, hvis Vodder Skole lukkes
  • etableringen af Motorikbørnecenteret Æblehuset http://aeblehuset.com/ , som blev åbnet i 2003 og som for tiden rummer næsen 40 børn i alderen 0-6 år
  • Gånsager Forsamlingshus http://www.gaansagerfh.dk/, som tidligere dette år kunne genåbne dørene efter en gennemgribende ombygning af hele huset til at være et moderne hus, med flotte faciliteter
  • opbakningen ved de arrangementer, som Vodder Sogns Lokalråd igangsætter ifm. vækning af julemanden, gyseraften, tilbagevendende fællesspisninger. Ved vækning af julemanden deltager ca. 300 borgere i lokalsamfundet
  • opbakningen ved de arrangementer som øvrige foreninger igangsætter – såsom Frifelt Husholdningsforening, Vodder AktivitetsKlub for Seniorer, Gånsager Jagtforening, Juniorreden, Gånsager UngdomsKlub m.m.
  • Frifelt Sportsforening http://www.frifeltsportsforening.dk/ , som har flere hundrede medlemmer indenfor såvel gymnastik, fodbold, badminton, Frifelt Fitness m.m. og som bl.a. hver fredag tiltrækker næsten 100 børn og unge til Vodder Idrætscenter hver fredag aften med ”Idræt på Tværs”, som har eksisteret i flere år.

Vil du med i en arbejdsgruppe?
Vodder Sogns Lokalråd har fået tilbagemelding fra et 3-4 borgere, om at de gerne vil gå ind i en arbejdsgruppe for at finde en løsning samtidig med at der arbejdes på løsningen med Skærbæk Kommuneskole, og hvis der findes andre borgere, som kunne tænke sig at gå ind i gruppen, hører vi gerne fra jer. Kontakt formanden for Vodder Sogns Lokalråd, Merethe Juul Thysen på mobil 20285668 eller send en e-mail til voddersogn@gmail.com.

En bøn til politikerne
Vodder Sogns Lokalråd har en stor bøn til politikerne om at genvurdere sagen omkring Vodder Skole, således at borgerne i lokalsamfundet kan arbejde på en løsning til fordel for såvel politikerne som for borgerne i Vodder Sogn. En løsning, som holder på lang sigt i forhold til den fremtidige udvikling ikke kun i Vodder Sogn – men også i forhold til udviklingen i hele Tønder Kommune, som jo består af såvel de små lokalsamfund som centerbyerne Skærbæk, Toftlund, Løgumkloster og Tønder.

Link til rapporten fra SBI: http://www.sbi.dk/boligforhold/boliger/tilflyttere-til-yderomrader/tilflyttere-til-yderomrader-forandring-integration-og-strategier

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK