Brev til alle borgere, foreninger, erhvervslivet og instutioner i Vodder Sogn

Kære borgere og forenings-, erhvervs- og institutionsrepræsentanter i Vodder Sogn

Foråret er kommet og dermed også Vodder Sogns Lokalråds årlige generalforsamling, som finder sted mandag den 11. marts.

Vi glæder os til, også i det kommende foreningsår at fortsætte det gode samarbejde i Vodder Sogn med såvel enkeltborgere, øvrige foreninger, erhvervslivet og institutionerne i lokalsamfundet – et samarbejde vi i Vodder Sogns Lokalråd er rigtig glade for.

Et samarbejde som er vigtigt for at Vodder Sogn kan leve op til mottoet – “Vodder Sogn – et godt sted at bo, leve og arbejde”.

Se også: Sammen kan vi mere – deltag den 11. marts til

Vi vil gerne opfordre jer til at bakke op og deltage i generalforsamlingen – så vi sammen kan få afklaret forventninger, opgaver og udfordringer i forbindelse med fremtidigt samarbejde.

Vi har nogle spændende punkter, som vi gerne vil drøfte med jer – såsom landsbypedelordningen, kulturbussen og meget mere.

Vi lægger ud med gratis fællesspisning for medlemmer kl. 18.30* og den ordinære generalforsamling starter kl. 19.30 **

* Husk lige at tilmelde jer til fællesspisning – enten hos Kwik Spar eller via voddersogn@gmail.com senest den 6. marts 2013.

** Hvis du ønsker at have stemmeret på generalforsamlingen – så er det vigtigt at du har indbetalt dit kontingent senest den 7. marts 2013.

Med venlig hilsen og på gensyn
Vodder Sogns Lokalråd

Merethe Juul Thysen (formand)
Martin Larsen (næstformand)
Malene von Qualen
Laila Brinkmann
Hans Clausen
Morten Løbner Thaysen (suppleant)

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *