Spring til indhold

Vodder Sogn

- et godt sted at bo, leve og arbejde…

Deadlines og priser ifm. Ævle Bævle 2014

aevle baevleDenne første udgave af Ævle Bævle er en lille kort udgave, idet vi ikke har mange input lige nu.

Vi oplever ofte at vi skal rykke mange gange for at få stof til Ævle Bævle. Vi vil derfor her gerne gøre jer opmærksomme på følgende:

 1. Udgives ca. 4-6 gange årligt af Vodder Sogns Lokalråd – paraplyorganisation for Vodder Sogn (frivillige kræfter)
 2. Takket være det lokale ”Ævle Bævle korps” omdeles bladet til alle husstande i Vodder Sogn i  Birkelev, Frifelt, Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holbæk, Renbæk Plantage, Sønderhede, Vodder og Åved.
 3. Bladet bliver trykt i et oplag af 400 eksemplarer
 4. Foreninger og virksomheder kan annoncere i Ævle Bævle til følgende priser:
  – 1/1 side  750 kr.
  – 1/2 side  500 kr.       
  – 1/4 side  250 kr.
  – 1/8 side  125 kr.
 5. Private kan sætte annoncer i Ævle Bævle for 50 kr.
 6. Deadlines i 2014:
  – 31. januar 
  – 31. marts 
  – 31, maj
  – 31. juli
  – 30. september 
  – 30. november 
  Såfremt vi ikke modtager input til bladet, tillader vi os at skubbe udgivelsen.
 7. Input til aktivitetskalenderen og ”de gode historier”
  Har du et spændende indslag eller ’en god historie’ – så send den gerne til os.  Det gælder såvel virksomheder, foreninger, institutioner som private. Husk at sende input til kalenderen…
 8. Alle input og annoncer sendes til voddersogn@gmail.com
 9. Udover at Ævle Bævle bliver husstandsomdelt, bliver det også offentliggjort på www.voddersogn.dk og www.facebook.com/voddersogn.dk
 10. Ævle Bævle redaktørerne:
  Merethe Juul Thysen, mobil 20 28 56 68
  Malene von Qualen, mobil 28 74 16 81

Ævle Bævle korpset og bestyrelsen for Vodder Sogns Lokalråd takker for jeres forståelse og ser frem til et fortsat godt samarbejde i 2014 🙂

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK