Frifelt og Omegns Vandværk

Frifelt VandværkFrifelt og Omegns Vandværk amba har til formål er i overensstemmelse med den til enhver tid gældende vandforsyningslov og det for vandværket fastsatte regulativ at forsyne ejendomme inden for vandværkets forsyningsområde med godt og tilstrækkeligt vand samt at varetage medlemmernes fælles interesser i vandforsyningsspørgsmål samt deraf afledte forhold.

Vandets hårdhed er temmelig hårdt (12 ºdH i december 2013)

Vedtægterne kan downloades her

Regulativet kan downloades her

Gennemgang og vurdering af Frifelt Vandværk af 22. september 2011

http://toender.dk/sites/default/files/borger/natur_miljoe/vandvaerksdataliste.pdf


Viggo Mogensen
Lille Roagervej 5, Roager
6760 Ribe
Tlf. 75443360
e-mail: vmbogforing@live.dk 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.