Vodder Sogns Lokalråd

Vodder Sogns Lokalråd er paraplyorganisation for alle borgere, foreninger, virksomheder, institutioner m.m. i lokalsamfundet.

Foreningens formål:
Vodder Sogns Lokalråd arbejder for at fremme udviklingen og sammenholdet i Vodder sogn til glæde for alle sognets beboere. Derudover er det foreningens formål at repræsentere Vodder Sogn i forbindelser med anliggender mellem Tønder Kommunes politikere og embedsmænd og aktørerne i Vodder Sogn.

Vedtægter pr. 30. april 2018

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte Vodder Sogns Lokalråd på voddersognslokalraad@gmail.com eller via facebooksiden www.facebook.com/voddersogn.dk – din ambassadør i lokalsamfundet

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.