Har vi en skole i Frifelt efter sommerferien ?

– Det håber mange borgere i Vodder Sogn at vi har….

Tiden nærmer sig med hastige skridt, hvor kommunalbestyrelsen skal tage den endelige beslutning om eventuelle lukninger af skoler i Tønder Kommune. Det er som bekendt varslet at man ønsker at lukke 8 landsbyskoler i Tønder Kommune  – heriblandt Vodder Skole. En beslutning, som på ingen måde vil fremme udviklingen i Tønder Kommune.  Der har i de forgangne måneder været givet mange meninger tilkende og i starten af januar måned kunne borgere i Tønder Kommune indsende høringssvar.

Kommunen har modtaget mere end 140 høringssvar  – heriblandt tre fra Vodder Sogn (download svarene nedenfor).

Udvalgsformand Henrik Mehlsen har igennem høringsperioden ytret at der kun arbejdes for en helhedsløsning, hvilket Vodder Sogns Lokalråd har taget højde for i høringssvaret. Med de udregner MED-udvalget har fremsendt – forstærker det argumenterne for at bibeholde Vodder Skole, som en filial af den fremtidige Skærbæk Distriktsskole. 

Udregninger fra MED udvalget ved Vodder Skole, viser at en eventuel lukning af Vodder Skole ikke giver besparelser for Tønder Kommune – tværtimod. Det vil bidrage til flere udgifter.

Høringssvaret fra Vodder Sogns Lokalråd kan også læses Ævle Bævle nr. 1, 2011.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *