Info

Vodder Sogn er beliggene i den nordlige del af Tønder Kommune og har omkring 350 husstande og 800 indbyggere. Vodder Sogn består af byerne og stednjavnene Birkelev, Frifelt, Gammelby, Gejlbjerg, Gånsager, Holdbæk, Renbæk, Vodder og Åved.

I Vodder Sogn har vi bl.a. Tre kommunale dagplejemødre, en legestue for de mindre hjemmegående børn, børnehaven Æblehuset, Friskolen Orion.

Omdrejningspunktet i sognet har altid været foreningslivet. Der er mange foreninger i Vodder Sogn med aktiviteter for alle fra vugge til grav.

Når der startes nye initiativer, er der et stærkt sammenhold i området til gennemførelse af projekterne på frivillig basis – det både af sognets borgere, foreningslivet, erhvervslivet og institutionerne.

Erhvervsvirksomhederne i sognet altid bidraget til at udviklingen kunne lade sig gøre i sognet. Eksempelvis, var de aktive deltagere i forbindelse med opførelsen af Vodder Idrætscenter tilbage omkring år 2000.

Vodder Kirke er placeret lidt øst for Frifelt. Læs mere om Brøns-Vodder pastorat her

Vodder Sogns Lokalråd er sognets paraplyorganisation i anliggender mellem Tønder Kommune og borgere, foreninger, institutioner m.m. i sognet.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.