Mange ideer til Vodder Sogns fremtid

Den 10. april blev der holdt visionsdag i Vodder Sogn, hvor 15 voksne og 15 børn fra hele sognet mødte og kom med deres bud på hvordan fremtiden i Vodder Sogn skal se ud.

Det kan kun siges at der er mange tiltag i sognet – heriblandt kan nævnes åbning af det nye Frifelt Fitness og Motorik i november 2009, tilbygning af nyt depotrum i Vodder Idrætscenter, Igangsættelse af småbørnsgruppen 0-3 årige i Æblehuset, ombygning af Gånsager Forsamlingshus, forbedring af Kernehuset på naturlege- og lejrpladsen ved skolen og meget mere.

Men som situationen ser ud i øjeblikket, så er der brug for at der bliver gjort en indsats, således at lokalsamfundet ikke mindst kan fastholde de borgere, som bor her – men også tiltrække nye – og det helst med skolesøgende børn.

I Vodder Sogn var der pr. 1. januar 2010 110 børn i 6-12 års alderen, 75 unge i 13-17 års alderen og 61 unge i 18-25 års alderen. Med de fødselstal, som der har været de senere år i sognet, så betyder det at der i 2014-2015 vil være 73 børn i Vodder Skole og i 2015-2016 vil tallet være under 70.

Borgerne i alderen 26-40 år repræsenterer i år 129 borgere og borgerne i alderen 41- 60 år repræsenterer 246 borgere. Hvad generationen over 60 år angår, så bliver der jo flere. I januar 2010 er der over 100 borgere, som er over 61 år, og det vil stige i løbet af de kommende år.

Alle på mødet var enige om at der skal gøres noget. Og der kom mange ideer.

Børnenes idéer
Børnene mente bl.a. at det er vigtigt at der er Idræt på Tværs hele året, der burde være en efterskole, der burde være flere klassetrin på Vodder Skole, en ekstra hal, et lalandia, flere bænke og skraldespande, et kæmpe legeland, flere redskaber, mere ordenspoliti, en spillehal, et bibliotek, en oplevelsesplads, en zoologisk have, foldboldbane på naturlegepladsen, et kendt fodboldhold i Vodder Sogn og ikke mindst en 5-stjernet restaurant m.m.

De voksnes ideer
Der kom også mange emner på bordet såsom bevarelse af købmanden, liv i Frifelt Kro med bl.a. forslag om at lave overnatningsmuligheder på kroen, etablere en musik- og gymnastikefterskole i steedet for en kommunal folkeskole, etablering af Frifelt Bypark med en ny petanquebane, krolf m.m., gøre det mere attraktivt at besøge området ved karpedammen og det samme i området ved Birkelev Tuegrave, ældreboliger, IT for ældre, offentlig transport, stisystem, større samarbejde og koordinering, lukning af skolen, omdannelse af Vodder Idrætscenter til Multihus og meget mere. Den totale oversigt over ideerne kan ses i vedhæftede fil.

Temaer, som der arbejdes videre med
I forbindelsemed det videre arbejde, blev der nedsat nogle grupper, som vil arbejde videre med de forslag og ideer, som kom op på mødet. Grupperne, som blev nedsat er:

  • Turisme – natur – oplevelser (Karpedammen, Frifelt Bypark, Birkelev området m.m.)
  • Erhvervslivet (kroen, købmanden m.m.)
  • Børn og unge (Idræt på Tværs, Aktiviteter, Børnehaven i Vodder Idrætscenter – Multihus m.m.)
  • Skolen (lukning af skolen ? ombygning til musik- og gymnastikefterskole, transport m.m.)
  • Ældregenerationen (IT, transport, aktiviteter (Frifelt Bypark), ældreboliger m.m.)
  • Infrastruktur (transport, stier m.m., samarbejde og koordinering m.m.)

I de enkelte grupper vil der nu blive lavet planer indenfor de enkelte temaer, således at der kan blive lavet en fælles plan for den videre udvikling, som gerne skulle være færdig i løbet af efteråret.

Vodder Sogns Lokalråd vil gerne sige tak til de borgere som deltog i mødet og ikke minst til HC og Kirsten fra Janderup, som er landdistriktskonsulenter i Landdistrikternes Hus og som tog sig af at føre deltagerne igennem visionsdagen.

Billeder fra dagen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *