Spring til indhold

Vodder Sogn

- et godt sted at bo, leve og arbejde…

Mini forårskoncert på Vodder Skole den 30. april 2009

I forbindelse med kommunesammenlægningen for 2 år siden blev de eksisterende musikskoler også slået sammen til én, Tønder Kommunale Musikskole, og Kommunalbestyrelsen besluttede, at der kun skulle være undervisning på overbygningsskolerne.

Det kan have sine fordele at samle musikmiljøet på færre steder, men det betyder også, at der vil være færre, der vil/kan bruge tilbuddet, og det synes såvel Vodder Sogns Lokalråd som Kim Wittrup er synd!

I dette skoleår har Kim Wittrup, givet alle elever i 2.-6 klasse på Vodder Skole tilbuddet om at gå til undervisning i enten guitar eller klaver, og det har 12 elever taget imod.

I kommende skoleår fortsætter tilbuddet, og alle elever får en seddel med hjem med nærmere oplysninger efter påske.

Sæsonen slutter af med en lille forårskoncert i musiklokalet torsdag den 30. april, men bl.a. af pladshensyn er det – i hvert fald i år – kun for musikeleverne og nærmeste familie.

Et dejligt initiativ, som vi håber, vil udvikle sig de efterfølgende år.

Share on facebook
Del på Facebook

FACEBOOK