Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Landdistriktsminister Carsten Mogens Hansen

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter varetager en række opgaver inden for by- og boligområdet, og sager vedrørende regional- og landdistrikter, der tidligere hørte under Socialministeriet, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri og Økonomi- og Erhvervsministeriets ressortområder.

Ministeriet er under etablering og deler midlertidig adresse med Social- og integrationsministeriet, Holmens Kanal 22, 1060 København K.   

Ministeriet arbejder med lancering af ny samlet hjemmeside.  Indtil denne lanceres kan information om Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter hentes på de tidligere ressortministeriers hjemmesider.

Information vedrørende boligområdet, der omfatter almene boliger, leje- og byfornyelsesområdet findes på Social- og Integrationsministeriets hjemmeside.

Information om ejer- og andelsboligområdet findes på Erhvervs- og Byggestyrelsens hjemmeside.

Information om regional- og landdistrikter, herunder den regionalpolitiske redegørelse, puljer til fremme af bosætning og generelt om landdistriktspolitikken findes på det tidligere Indenrigs- og Sundhedsministeriums hjemmeside.

Information om tilskud til landdistrikter og lokale aktionsgrupper på området findes på Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeris hjemmeside.

Læs hele nyheden om det nye ministerium og den nye minister her http://www.sm.dk/Nyheder/Sider/Vis%20Nyhed.aspx?NewsItem=690

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *