Menighedsråd

Kirkebladet for maj-juli 2009

kan downloades i nedenstående link på hjemmesiden for Brøns og Vodder Menighedsråd. http://www.broensvodder.dk/page4/files/Maj-juli%202009.pdf Næste blad udkommer primo august 2009.

Læs mere