Tag-arkiv: musik- og gymnastikefterskole

Mange ideer til Vodder Sogns fremtid

Den 10. april blev der holdt visionsdag i Vodder Sogn, hvor 15 voksne og 15 børn fra hele sognet mødte og kom med deres bud på hvordan fremtiden i Vodder Sogn skal se ud.

Det kan kun siges at der er mange tiltag i sognet – heriblandt kan nævnes åbning af det nye Frifelt Fitness og Motorik i november 2009, tilbygning af nyt depotrum i Vodder Idrætscenter, Igangsættelse af småbørnsgruppen 0-3 årige i Æblehuset, ombygning af Gånsager Forsamlingshus, forbedring af Kernehuset på naturlege- og lejrpladsen ved skolen og meget mere.

Men som situationen ser ud i øjeblikket, så er der brug for at der bliver gjort en indsats, således at lokalsamfundet ikke mindst kan fastholde de borgere, som bor her – men også tiltrække nye – og det helst med skolesøgende børn.

Læs resten