Vodder Sogns Lokalråds generalforsamling 29.09.2020

Vodder Sogns Lokalråd indkalder hermed til den årlige ordinære generalforsamling tirsdag den 29. september 2020 kl. 19.00 i

Cafe Gammelby
Gammelbyvej 2, Birkelev
6780 Skærbæk

Pga. COVID-19 situationen har det ikke været muligt at afholde generalforsamlingen tidligere – men bestyrelsen håber at smittespredningen ikke eskalerer og gør det muligt at afholde generalforsamlingen i denne måned.

Dagsordenen for generalforsamlingen er iht. vedtægterne, som findes i dette link.

Til orientering har den nuværende bestyrelse besluttet sig for at trække sig og give plads til nye kræfter. Den gamle bestyrelse står selvfølgelig til rådighed, hvis der er brug for relevante oplysninger.

Eftersom at der ikke har været så mange aktiviteter i det forgangne år i foreningens regi, har bestyrelsen besluttet at det er medlemmerne, som var medlemmer sidste år, som har stemmeret.

Evt. nye medlemmer har mulighed for at have stemmeret og også stille op til bestyrelsen, hvis de indbetaler medlemskab på 200 kr. senest den 25. september 2020 på konto nr. 9839 189464.

Af hensyn til Corona situationen og de nødvendige forholdsregler i den sammenhæng, er det vigtigt at tilmelde sig generalforsamlingen forinden. Det gøres ved at sende en e-mail til voddersogn@gmail.com senest 27. september 2020.

Eventuelle spørgsmål besvares ved kontakt til formand Merethe Juul på tlf. 20285668.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Vodder Sogns Lokalråd
Merethe Juul, formand
Bent Richard Rasmussen, næstformand
Jan Jakobsen, kasserer
Bent Hansen, menig medlem

Share on facebook
Del på Facebook